Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3482. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja »Obrtna cona 2C – za Mlinom« v Cerknici, stran 8276.

Na podlagi 17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in na podlagi 130. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 15. redni seji dne 7. 7. 2005 sprejel
S K L E P
programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja »Obrtna cona 2C – za Mlinom« v Cerknici
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za del območja urejanja »Obrtna cona 2C – za Mlinom« v Cerknici, ki ga je izdelalo podjetje PME d.o.o., Cerknica, v juniju 2005.
2. člen
Komunalni prispevek se obračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izdaje odločbe o odmeri tega in se vsako leto povečujejo tako, da velja kot izhodišče naslednji način obračunavanja:
leto 2005 IC
leto 2006 IC + 5%
leto 2007 IC + 10%
leto 2008 IC + 15%
leto 2008 IC + 20%
leto 2010 IC + 25%
leto 2011 IC + 30%
leta 2012 in naprej IC + 35%
IC pomeni izhodiščna cena in znaša 16,62 EUR/m2.
3. člen
Občina ne prevzema rokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. člen
Za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko Občina Cerknica pooblasti konzorcij investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije.
Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Cerknica. Izvajalec se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno z zakonom o javnih naročilih.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v osmih dneh po objavi.
Št. 3503-9/2005
Cerknica, dne 7. julija 2005.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.