Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3473. Odločba o pooblastitvi Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim, stran 8246.

Na podlagi sedme alinee 182. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za notranje zadeve
O D L O Č B O
o pooblastitvi Inštituta Republike Slovenije
za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim
1
Za opravljanje nalog iz sedme alinee 182. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – prečiščeno besedilo) se pooblasti Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je v zvezi s telesno prizadetimi osebami iz 3. člena in tretjega odstavka 176. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki smejo v cestnem prometu voziti le njihovim zmožnostim prilagojeno vozilo, pooblaščen opravljati naslednje naloge:
– določanje potrebne prilagojenosti motornega vozila telesnim zmožnostim,
– ugotavljanje ustreznosti prilagoditve motornega vozila telesnim zmožnostim.
3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-11/2005
Ljubljana, dne 6. julija 2005.
EVA 2005-2711-0105
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve