Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, stran 8245.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) se za 16. členom doda nova točka 7. Stroški začasnega izpisa otroka iz vrtca in 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca lahko sprejme sklep, da se staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati višine plačila, ki bi bilo staršem obračunano v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega pravilnika.«
2. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vsako leto najkasneje do 1. maja tekočega leta objavi na spletnih straneh ministrstva podatke o povprečni višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil, ki izhajajo iz cen programov, veljavnih na dan 1. februarja tekočega leta, ki so lahko podlaga za sprejemanje in korekcijo cen programov.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-54/2004
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
EVA 2005-3311-0008
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti