Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3471. Pravilnik o določitvi opreme za raziskave in razvoj za uveljavljanje dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v to opremo, stran 8245.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o določitvi opreme za raziskave in razvoj
za uveljavljanje dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska
v to opremo
1. člen
Ta pravilnik določa opremo za raziskave in razvoj za uveljavljanje dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v to opremo, v skladu z 49. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo). To je oprema, ki se uporablja za ustvarjalno delo, opravljano na sistematični podlagi z namenom povečanja znanja ter uporabo tega znanja za razvoj.
2. člen
Oprema iz prejšnjega člena je tista oprema:
– ki se uporablja pri raziskovalnem oziroma razvojnem delu;
– ki predstavlja nujen pogoj za izvajanje tekočih ali načrtovanih raziskovalnih oziroma razvojnih projektov oziroma programov ter vključuje tudi programsko opremo in
– za katero je v poslovnem načrtu zavezanca predviden raziskovalni oziroma razvojni projekt oziroma program, iz katerega je razvidna potreba po investiranju v to opremo.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-31/2005
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EVA 2005-3211-0061
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
 
Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance