Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3060. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, stran 7125.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je župan Občine Žalec dne 8. julija 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
I
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o. Sevnica pod št. ZN 50/04 v juniju 2005.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN je v osrednjem delu naselja Šempeter severno od regionalne ceste R2-447/0367 Žalec–Šempeter med bencinskim servisom »Petrol« in trgovskim kompleksom »Spar« ter meri ca. 4185 m2. Površine so namenjene prostorskim ureditvam za potrebe poslovne, servisne, trgovske in skladiščne dejavnosti ter ureditvi prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
II
Predlog akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih krajevne skupnosti Šempeter. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni predlog podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih krajevne skupnosti Šempeter dne 10. avgusta 2005 ob 19. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Šempeter. O začetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na predlog sprememb in dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se spremembe in dopolnitve ZN dopolnijo v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo sprememb in dopolnitev ZN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/0004/2004 2/3
Žalec, dne 8. julija 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti