Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, stran 7092.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 18. nadaljevalni seji dne 27. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
1. člen
V Pravilniku o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04) se spremeni prvi stavek 4. člena, tako da se glasi:
Pravico do štipendije po tem pravilniku lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom.
2. člen
V četrti alineji 4. člena se črta še beseda »vajenci«.
3. člen
Doda se 9.a člen pravilnika, tako da se glasi:
Podrobnejši način ocenjevanja oziroma točkovanja vlog po kriterijih iz 9. člena se izvaja na naslednji način:
Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70. točkami, in sicer na naslednji način:
+-------------+---------------------+-----------+
|       |Uspeh        |Točke   |
+-------------+---------------------+-----------+
|Dijaki    |odličen       |70 točk  |
|       +---------------------+-----------+
|       |prav dober      |50 točk  |
+-------------+---------------------+-----------+
|       |           |      |
+-------------+---------------------+-----------+
|       |Povprečna ocena   |Točke   |
|Študenti   +---------------------+-----------+
|       |nad 9,2       |70 točk  |
|       +---------------------+-----------+
|       |nad 8,9 do 9,2    |60 točk  |
|       +---------------------+-----------+
|       |nad 8,6 do 8,9    |50 točk  |
|       +---------------------+-----------+
|       |nad 8,3 do 8,6    |40 točk  |
|       +---------------------+-----------+
|       | 8,0 do 8,3     |30 točk  |
+-------------+---------------------+-----------+
Po opravljenem točkovanju učnega uspeha iz zgornje tabele se doseženo število točk posameznega kandidata pomnoži še s korekcijskim faktorjem, in sicer:
– Dijaki: program gimnazije – korekcijski faktor 1; program srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja – korekcijski faktor 0,85;
– Študenti: univerzitetni program – korekcijski faktor 1; visokošolski in višješolski program – korekcijski faktor 0,85.
Pri ugotavljanju povprečne ocene kandidata se upoštevajo samo številčne ocene.
Deficitarnost smeri izobraževanja se ugotavlja na podlagi mnenja Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje. Če se pri posameznem kandidatu ugotovi, da gre za deficitarno smer izobraževanja, se v postopku ocenjevanja vloga oceni z 10 točkami.
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk.
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
|        | Srednja |Visokošolski, višješolski |  Univerzitetni  |
|        |  šola  |     program     |   program    |
|        |      | (oziroma 3-letni študij) | (oziroma 4-letni |
|        |      |             |   študij)    |
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
|Vpisan v 1.   | 0 točk  |     0 točk     |    0 točk    |
|letnik     |      |             |          |
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
|Vpisan v 2.   | 5 točk  |     10 točk     |    5 točk    |
|letnik     |      |             |          |
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
|Vpisan v 3.   | 15 točk |     20 točk     |   15 točk    |
|letnik     |      |             |          |
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
|Vpisan v 4.   | 20 točk |      –       |   20 točk    |
|letnik     |      |             |          |
+----------------+-----------+--------------------------+--------------------+
Dohodek na družinskega člana:
Prioritetna lestvica kandidatov se nato določi glede na skupno število doseženih točk, ki jih kandidat doseže na podlagi ocenjevanja po prvih treh navedenih kriterijih. V kolikor pa na podlagi tovrstnega ocenjevanja ni mogoče izbrati ustreznega števila štipendistov za določeno šolsko/študijsko leto oziroma če več kandidatov doseže popolnoma enako število točk, se opravi še ocenjevanje teh vlog po zadnjem, četrtem kriteriju, pri čemer imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60400-00001/2004
Trebnje, dne 27. junija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Pungartnik Ciril l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti