Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje, stran 7091.

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 18. redni seji dne 27. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99).
2. člen
V 4. členu se črta 3. alinea.
3. člen
V 5. členu se tč. a) in b) spremenita, tako da se pravilno glasita:
a) za individualno rabo
+----------------------------------+--------------+
|vodovod              |      55%|
+----------------------------------+--------------+
|kanalizacija           |      45%|
+----------------------------------+--------------+
b) za kolektivno rabo
+----------------------------------+--------------+
|ceste               |      30%|
+----------------------------------+--------------+
|parkirišča            |      5%|
+----------------------------------+--------------+
|javna razsvetljava        |      5%|
+----------------------------------+--------------+
|zelene in rekreacijske površine  |      5%|
+----------------------------------+--------------+
|kanalizacijsko omrežje      |      15%|
+----------------------------------+--------------+
|vodovodno omrežje         |      25%|
+----------------------------------+--------------+
|ravnanje z odpadki        |      15%|
+----------------------------------+--------------+
4. člen
V 6. členu se:
– 2. alinea tč. a) spremeni, tako da se glasi: površine gradbene parcele v lasti zavezanca
– 3. alinea tč. b) spremeni, tako da se glasi: koristne površine objekta po SIST ISO 9836; 2000.
5. člen
V 8. členu se spremenijo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
Poleg znižananih kriterijev iz prvega odstavka tega člena se zavezancu iz točke 3.b člena izračunani sorazmerni strošek komunalnega urejanja zmanjša za 20% izračunanega komunalnega prispevka kot splošna olajšava.
Zavezanci lahko % olajšave povečajo z dokazovanjem o minulem lastnem vlaganju v izgradnjo javne komunalne infrastrukture, na katere se priključuje objekt zavezanca. Olajšava po tem odstavku ne more presegati 50% že izračunanega znižanega prispevka iz prejšnjega odstavka tega člena.
Zavezanec lahko uveljavlja olajšave do višine, navedene v prejšnjem odstavku tega člena za posamezno vrsto javne komunalne infrastrukture na podlagi dokazil o minulih vlaganjih v Občini Trebnje, in sicer, le za tisto vrsto javne komunalne infrastrukture, za katero se odmerja komunalni prispevek. Zavezanec je za uveljavljanje navedene olajšave dolžan predložiti ustrezna finančna dokazila.
5a. člen
Splošna olajšava iz prvega odstavka 5. člena tega odloka velja do 31. 12. 2005.
6. člen
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
Sredstva, zbrana po tem odloku, so prihodek proračuna Občine Trebnje in so namenjena za vlaganja oziroma izboljšanja javnih komunalnih objektov in naprav, v skladu s sprejetimi programi opremljanja in načrti razvojnih programov.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-42/05
Trebnje, dne 27. junija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti