Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev in storitev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski in drugih dejavnostih na območju Občine Postojna, stran 7078.

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04), 22., 23 in 24.a člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00, 128/03 in 68/05), 22. in 24a. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00, 128/03) in 16. člena Statusa Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 86/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 28. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev in storitev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski in drugih dejavnostih na območju Občine Postojna
1. člen
V Pravilniku o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 7/04), se spremeni naslov pravilnika tako, da se glasi:
»Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev in storitev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski in drugih dejavnostih na območju Občine Postojna.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih, se v skladu s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04) ter 22., 23. in 24a. členom Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna okoljska dajatev in prevzem blata iz pretočnih greznic ne plačuje.«
3. člen
Za 6. členom pravilnika se doda 6a. člen, ki se glasi:
»Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec na predlog uporabnikov sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačevanju opravljanja dejavnosti javne službe.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2005 dalje
Št. 35205-8/05
Postojna, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti