Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3008. Sklep o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 7039.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. člen
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 66/02, 83/02, 94/02, 64/03, 4/04, 99/04 in 117/04; v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu besedilo v poglavju »I. DEVIZNI POSLI PLAČILNI PROMET S TUJINO« spremeni tako, da se glasi:
I. DEVIZNI POSLI
+-----------------------------------+-------------------------+
|1. Plačila v tujino, iz tujine in |0,75 promila, najmanj  |
|nostro čeki            |1.500 SIT, največ 50.000 |
|                  |SIT           |
+-----------------------------------+-------------------------+
|a) Plačila iz tujine za pravne   |0,75 promila, najmanj  |
|osebe, prenesena na druge banke  |1.200 SIT, največ 50.000 |
|                  |SIT           |
+-----------------------------------+-------------------------+
|b) Plačila iz tujine za fizične  |400 SIT         |
|osebe, prenesena na druge banke  |             |
+-----------------------------------+-------------------------+
|c) Devizni prenosi v državi    |0,75 promila, najmanj  |
|                  |1.500 SIT, največ 50.000 |
|                  |SIT           |
+-----------------------------------+-------------------------+
Pri medbančnih transferjih se nadomestilo po tej tarifni postavki ne zaračunava.
+------------------------------------+------------------------+
|2. Naknadne spremembe        |1.000 SIT        |
+-------------------------------------------------------------+
|3. Dokumentarni in čisti inkaso               |
+------------------------------------+------------------------+
|a) - loro in nostro dokumentarni  |1 promile, najmanj   |
|inkaso proti plačilu ali      |1.500 SIT, največ    |
|na podlagi meničnega akcepta    |20.000 SIT       |
+------------------------------------+------------------------+
|- izročitev dokumentov brez plačila,|1 promile, najmanj   |
|vrnitev dokumentov, preklic ipd.  |1.500 SIT, največ    |
|                  |20.000 SIT       |
+------------------------------------+------------------------+
|- sprememba             |2.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
|b) - pridobitev meničnega akcepta  |1 promile, najmanj   |
|                  |1.500 SIT, največ    |
|                  |20.000 SIT       |
+-------------------------------------------------------------+
|4. Dokumentarni akreditivi                  |
+------------------------------------+------------------------+
|- odpiranje akreditiva       |1 promile, najmanj   |
|                  |2.000 SIT, največ    |
|                  |50.000 SIT       |
+------------------------------------+------------------------+
|- notifikacija           |1 promile, najmanj   |
|                  |2.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
|                  |za vsako začeto     |
|                  |trimesečje, največ   |
|                  |50.000 SIT       |
+------------------------------------+------------------------+
|- konfirmacija           |2 promila, najmanj   |
|                  |2.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
|                  |za vsako začeto     |
|                  |trimesečje,       |
+------------------------------------+------------------------+
|- prevzemanje dokumentov      |1,5 promila, najmanj  |
|                  |2.000 SIT, največ    |
|                  |50.000 SIT       |
+------------------------------------+------------------------+
|- sprememba akreditivnih pogojev  |2.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
|- odstop akreditiva drugi banki   |0,5 promila, najmanj  |
|                  |1.500 SIT, največ 5.000 |
|                  |SIT           |
+------------------------------------+------------------------+
Pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka veljavnosti obveznosti plačila.
+-------------------------------------------------------------+
|5. Reimburs                         |
+------------------------------------+------------------------+
|- notifikacija reimbursnega     |2.000 SIT        |
|pooblastila             |            |
+------------------------------------+------------------------+
|- potrditev reimbursnega pooblastila|2 promila, najmanj   |
|                  |2.000 SIT        |
|                  |za vsako začeto     |
|                  |trimesečje       |
+------------------------------------+------------------------+
|- provizija za evidenco       |1.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
|- provizija za plačilo       |1.000 SIT        |
+------------------------------------+------------------------+
Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo opravljajo druge banke, se tarife obračunavajo po tarifah teh bank.
2. člen
V 1. členu sklepa se besedilo v poglavju »IX. POSLOVANJE S TUJIMI KORESPONDENČNIMI BANKAMI« spremeni tako, da se glasi:
IX. POSLOVANJE S TUJIMI KORESPONDENČNIMI BANKAMI
+---------------------------------+----------------------------+
|29. Plačila v tujino, iz tujine|0,75 promila, najmanj 7   |
|in nostro čeki          |EUR, največ 210 EUR     |
+---------------------------------+----------------------------+
Pri medbančnih transferjih se nadomestilo po tej tarifni postavki ne zaračunava.
+---------------------------------+----------------------------+
|30. Naknadne spremembe      |5 EUR            |
+---------------------------------+----------------------------+
|31. Dokumentarni in čisti inkaso |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|a) – loro in nostro dokumentarni |1 promile, najmanj 7 EUR,  |
|inkaso proti plačilu ali na   |največ 90 EUR        |
|podlagi meničnega akcepta    |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– izročitev dokumentov brez   |1 promile, najmanj 7 EUR,  |
|plačila, vrnitev dokumentov,   |največ 90 EUR        |
|preklic ipd.           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– sprememba           |10 EUR           |
+---------------------------------+----------------------------+
|b) – pridobitev meničnega akcepta|1 promile, najmanj 7 EUR,  |
|                 |največ 90 EUR        |
+---------------------------------+----------------------------+
|32. Dokumentarni akreditivi   |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– odpiranje akreditiva      |1 promile, najmanj 10 EUR, |
|                 |največ 210 EUR       |
+---------------------------------+----------------------------+
|– notifikacija          |1 promile, najmanj 10 EUR  |
|                 |za vsako začeto trimesečje, |
|                 |največ 210 EUR       |
+---------------------------------+----------------------------+
|– konfirmacija          |2 promila, najmanj 10 EUR  |
|                 |za vsako začeto trimesečje |
+---------------------------------+----------------------------+
|– prevzemanje dokumentov     |1,5 promila, najmanj 10   |
|                 |EUR, največ 210 EUR     |
+---------------------------------+----------------------------+
|– sprememba akreditivnih pogojev |10 EUR           |
+---------------------------------+----------------------------+
|– odstop akreditiva drugi banki |0,5 promila, najmanj 7 EUR, |
|                 |največ 20 EUR        |
+---------------------------------+----------------------------+
Pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka veljavnosti obveznosti plačila.
+---------------------------------+----------------------------+
|33. Reimburs           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– notifikacija reimbursnega   |10 EUR           |
|pooblastila           |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– potrditev reimbursnega     |2 promila, 10 EUR za vsako |
|pooblastila           |začeto trimesečje      |
+---------------------------------+----------------------------+
|– provizija za evidenco     |5 EUR            |
+---------------------------------+----------------------------+
|– provizija za plačilo      |5 EUR            |
+---------------------------------+----------------------------+
Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo opravljajo druge banke, se tarife obračunavajo po tarifah teh bank.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2005.
Ljubljani, dne 14. julija 2005.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti