Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3004. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus, stran 7026.

Na podlagi 9., 10., 11. in 12. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02 in 48/04), se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(drevesnice in matični nasadi)
Drevesnice in matični nasadi gostiteljskih rastlin ter njihov varovalni pas ne smejo biti okuženi s šarko.
V drevesnicah in matičnih nasadih v okviru sistematičnega nadzora pooblaščeni izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin in izvajalci javne gozdarske službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci javne službe) oziroma fitosanitarni in gozdarski inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) opravljajo vizualne preglede in odvzamejo vzorce za testiranje na navzočnost šarke v skladu s programom nadzora iz 20. člena tega pravilnika.
Drevesnica ali matični nasad pridobi status neokuženega mesta pridelave, če vizualni pregledi v celi rastni dobi potrjujejo odsotnost okužbe s šarko in so v varovalnem pasu odstranjene okužene rastline.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko imetnik rastlin dokaže odsotnost okužbe z laboratorijskim testiranjem uradnih vzorcev v pooblaščenem laboratoriju v tekoči rastni dobi.«
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo: »Stroške laboratorijskega testiranja drevesnic in matičnih nasadov nosi imetnik gostiteljskih rastlin.«
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »V primeru okužbe rastlin v matičnem pasu« nadomesti z besedilom »V primeru okužbe rastlin v matičnem nasadu«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »Ne glede na določbo tretje alinee prvega odstavka tega člena«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ukrepi iz prejšnjega odstavka strokovno niso upravičeni, inšpektor prepove ponovno sajenje sadilnega materiala ali rezanje podlag in cepičev gostiteljskih rastlin na isti lokaciji.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-137/2001-3
Ljubljana, dne 6. julija 2005.
EVA 2005-2311-0190
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti