Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali, stran 7025.

Na podlagi šestega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
1. člen
(1) V Pravilniku o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali, (Uradni list RS, št. 49/03 in 72/04) se pri naslovu črtata zvezdica in spremno besedilo »Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivi št. 82/471/EEC in št. 83/228/EEC.«.
(2) Na koncu prvega odstavka 1. člena se črta pika in doda besedilo », v skladu z Direktivo Sveta 82/471/EGS z dne 30. junija 1982 o nekaterih proizvodih, ki se uporabljajo v prehrani živali (UL L št. 213 z dne 21. 7. 1982, str. 8, z vsemi spremembami), ter Direktivo Sveta 83/228/EGS z dne 18. aprila 1983 o določanju smernic za ocenjevanje nekaterih proizvodov, ki se uporabljajo v prehrani živali (UL L št. 126 z dne 13. 5. 1983, str. 23, z vsemi spremembami), in za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, z vsemi spremembami).«.
(3) Črta se četrti odstavek 1. člena.
2. člen
V 3. členu se črtata tretja in četrta alinea.
3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri prometu z državami članicami EU morajo biti podatki iz prejšnjega odstavka navedeni v vsaj enem od uradnih jezikov namembne države.«
4. člen
V Prilogi 1 se besedilo podtočke 1.2.1 spremeni tako, da se glasi:
  »
+------------+---------------+---------------+-------------+-------+--------+-+
|1.2.1.   |        |        |       |    |    | |
|Kvasovke,  |Vse      |Saccharomyces |Melasa,   |    |Vse   | |
|gojene na  |kvasovke    |cerevisiae   |ostanki   |    |živalske| |
|gojišču   |– dobljene   |Saccharomyces |pridobivanja |    |vrste  | |
|živalskega |iz       |carlsbergiensis|alkohola,  |    |    | |
|ali     |mikroorganizmov|Kluyveromyces |žita in   |    |    | |
|rastlinskega|in gojišč,   |lactis     |proizvodi,  |    |    | |
|izvora   |naštetih v   |Kluyveromyces |ki      |    |    | |
|      |tretjem in   |fragilis    |vsebujejo  |    |    | |
|      |četrtem    |        |škrob,    |    |    | |
|      |stolpcu    |        |sadni sok,  |    |    | |
|      |        |        |sirotko,   |    |    | |
|      |        |        |mlečno    |    |    | |
|      |        |        |kislino,   |    |    | |
|      |        |        |hidrolizirana|    |    | |
|      |        |        |rastlinska  |    |    | |
|      |        |        |vlakna    |    |    | |
|      +---------------+---------------+-------------+-------+--------+ |
|      |        |        |       |    |    | |
|      |– celice    |Candida    |Melasa,   |Suha  |Prašiči | |
|      |so bile    |guilliermondii |ostanki   |snov: |za   | |
|      |ubite     |        |pridobivanja |najmanj|pitanje | |
|      |        |        |alkohola,  |16%  |    | |
|      |        |        |žita in   |    |    | |
|      |        |        |proizvodi,  |    |    | |
|      |        |        |ki      |    |    | |
|      |        |        |vsebujejo  |    |    | |
|      |        |        |škrob,    |    |    | |
|      |        |        |sadni sok,  |    |    | |
|      |        |        |sirotko,   |    |    | |
|      |        |        |mlečno    |    |    | |
|      |        |        |kislino,   |    |    | |
|      |        |        |hidrolizirana|    |    | |
|      |        |        |rastlinska  |    |    | |
|      |        |        |vlakna    |    |    | |
+------------+---------------+---------------+-------------+-------+--------+-+
                                      «.
5. člen
V Prilogi 1 se črtajo podtočka 2.1 ter točki 3 in 4 s pripadajočim besedilom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-02-19/2003-2
Ljubljana, dne 13. junija 2005.
EVA 2005-2311-0057
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti