Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

3002. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005, stran 7025.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZKPG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005 (Uradni list RS, št. 142/04 in 4/05) se v 19. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za prašiče, rojene pred 1. septembrom 2000, je od 1. septembra 2005 dalje prepovedan promet in pripust oziroma umetno osemenjevanje.«.
2. člen
(1) Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Serološki monitoring na aviarno influenco (AI) se izvaja v skladu z Odločbo Komisije z dne 21. junija 2005 o izvajanju nadzornih programov za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pricah v državah članicah (2005/464/ES) (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 52; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2005/464/ES).«.
(2) Drugi odstavek se črta.
(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji.
3. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Serološki monitoring na aviarno influenco (AI) se izvaja v skladu z Odločbo 2005/464/ES.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-131/2004-2
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
EVA 2005-2311-0203
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti