Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

2992. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 7020.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04 in 142/04 – popr.) se v prvem odstavku 35. člena letnica »2006« nadomesti z letnico »2007«.
2. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 25. člena te uredbe se zbiranje predlogov iz prvega odstavka 25. člena te uredbe za leto 2007 zaključi do 31. maja 2006.
(2) Ne glede na četrti odstavek 25. člena te uredbe ministrstvo pripravi prednostno listo za leto 2007 najpozneje do 1. septembra 2006.«
3. člen
V 37. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zavezancu za komunalno odpadno vodo se v odločbi o odmeri okoljske dajatve za leto 2005 na njegovo zahtevo zmanjša plačilo okoljske dajatve tudi za znesek sredstev okoljske dajatve, ki jih je v letu 2005 v skladu z odločbo agencije nakazoval v proračun občine, na območju katere je izvajal javno službo, čeprav ta sredstva v tekočem letu niso bila porabljena za investicije v infrastrukturo čiščenja in odvajanja odpadnih voda, če jih je občina v skladu s predpisi s področja javnih financ izkazovala na posebnem plačilnem podračunu z namenom, da se ta sredstva v proračunu občine porabijo v letih 2006 in 2007 v skladu s 56. do 60. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) v proračunskem skladu ali kot namenski prejemki in izdatki v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in odlokom o proračunu občine.«
4. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi za leto 2006, pri čemer se sredstva v proračunu občine porabijo v letu 2007.«
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2005/10
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-2511-0168
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti