Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005

Kazalo

2954. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, stran 6921.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in tretjega odstavka 161. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
1. člen
V Uredbi o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (Uradni list RS, št. 42/03 in 121/04) se v 3. točki 2. člena črta besedilo »v delu, ki se opravlja v okviru režijskega obrata« in v 4. točki besedilo »in morja«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2005/5
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-2511-0201
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost