Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju glasila Naš časopis, stran 6772.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) in Statuta Občine Dobrova – Polhov Gradec je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika, dne 22. 6. 2005, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne 26. 5. 2005, na Občinskem svetu občine Horjul, dne 26. 5. 2005, in na Občinskem svetu občine Dobrova – Polhov Gradec, dne 18. 5. 2005, sprejet
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
Drugi odstavek 3. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 101/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Izdajatelj glasila je javni zavod »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (sedež: Tržaška cesta 25, Vrhnika), katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Soizdajateljice glasila so Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva 22, Borovnica), Občina Horjul (sedež: Slovenska cesta 7, Horjul) in Občina Dobrova-Polhov Gradec (sedež: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova).«
2. člen
V drugem odstavku 4. člena, in v 7. členu se besedilo »občini izdajateljici« nadomesti z besedilom »občini, kjer je sedež izdajatelja«.
3. člen
V 9., 11. in 13. členu se besedilo »občine izdajateljice« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 12. členu se besedilo »občinska uprava občine izdajateljice ali soizdajateljice« nadomesti z besedilom »izdajatelj ali občinska uprava občine soizdajateljice«.
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet občine ustanoviteljice izdajatelja in občin soizdajateljic pristop novih občin in izstop obstoječih občin urejajo s sklepom.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Št. 2-01-002-2/2005
Vrhnika, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.
 
Župan
Občine Horjul
Danijel Fortuna l. r.
 
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
 
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost