Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2878. Odlok o spremembi meje območij naselij Breza in Kamni Potok- Trebnje in Pekel- Trebnje in Dolenje Medvedje selo, stran 6769.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 15. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 74. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/02) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 18. seji dne 27. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi meje območij naselij Breza
in Kamni Potok; Trebnje in Pekel; Trebnje
in Dolenje Medvedje selo
1. člen
Meja med območjem naselja Breza in naseljem Kamni Potok se spremeni tako, da se del naselja Kamni Potok s hišno št. 22 odcepi in priključi naselju Breza.
Meja med območjem naselja Pekel in Trebnje se spremeni tako, da se del naselja Pekel, ki ga zajema zazidalni načrt Cviblje vključno s hišno št. 14, odcepi in priključi naselju Trebnje.
Meja med območjem naselja Dolenje Medvedje selo in Trebnje se spremeni tako, da se del naselja Dolenje Medvedje selo, ki ga zajema zazidalni načrt obrtna cona Trebnje, odcepi in priključi naselju Trebnje.
2. člen
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto. Novo nastale meje območij so razvidne v grafičnih prikazih registra območij teritorialnih enot in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroški zamenjave hišnih tablic s hišno številko so stroški občinskega proračuna. Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni zamenjati stare tablice s hišnimi številkami z novimi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-06-2/03
Trebnje, dne 27. junija 2005.
Podžupan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost