Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2866. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 6746.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta občine Metlika št. 03201-1/2005 z dne 29. 6. 2005, da je Mirku Berkopcu prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Metlika, je Občinska volilna komisija na seji dne 29. 6. 2005 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02 in 73/03 – odl. US)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Metlika za preostanek mandatne dobe prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenska nacionalna stranka, SNS.
Ta kandidat je Silvester Štrbenac, rojen 4. 3. 1976, stanujoč Grabrovec 28, 8330 Metlika.
Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 03201-1/2005
Metlika, dne 29. junija 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Metlika
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost