Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2865. Javna razgrnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja SE 12/1-3 Na Klancu, stran 6746.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98, 69/04) obveščamo javnost o
J A V N I R A Z G R N I T V I
občinskega lokacijskega načrta za del območja SE 12/1-3 Na Klancu
Javno bo razgrnjen osnutek Lokacijskega načrta za del območja SE 12/1-3 Na Klancu, ki ga je izdelalo podjetje City studio d.o.o., pod številko projekta CS 653, z datumom maj 2005.
Osnutek lokacijskega načrta bo razgrnjen v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 v Medvodah.
Javna razgrnitev bo trajala od 15. 7. 2005 do 30. 8. 2005.
V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu podajo pismene pripombe vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe lahko posredujejo Občini Medvode po pošti ali pa jih podajo v knjigo pripomb na javni razgrnitvi.
V času javne razgrnitve bo dne 27. 7. 2005 s pričetkom ob 18. uri izvedena javna razprava v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 v Medvodah.
Odlok o lokacijskem načrta je na vpogled tudi na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si pod rubriko »novice«.
Št. 350-322/04-3-
Medvode, dne 1. julija 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost