Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2848. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata, stran 6729.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa 30. seje Občinskega sveta občine Grosuplje, z dne 15. 6. 2005, da je občinskemu svetniku dr. Miroslavu Kranjcu, zaradi nezdružljivosti funkcije, prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), je Občinska volilna komisija občine Grosuplje na 2. seji dne 29. 6. 2005 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02, 11/03, 73/03, 54/04) sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P,
da je mandat občinskega svetnika prešel
na naslednjega kandidata
1. člen
Ugotovi se, da se je dr. Miroslav Kranjc pisno odpovedal pravici do pritožbe zoper Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta z dne 15. 6. 2005, zaradi česar se lahko postopki za nadomestitev člana občinskega sveta začnejo.
2. člen
Ugotovi se, da je mandat občinskega svetnika, dr. Miroslava Kranjca, prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov stranke Liberalne demokracije Slovenije – LDS.
Ugotovi se, da sta se naslednja kandidata na listi LDS, dr. Marjeta Mencin Čeplak ter Milan Hojč, pisno odrekla funkciji člana v Občinskem svetu občine Grosuplje.
3. člen
Ugotovi se, da je naslednji kandidat na listi LDS, Boris Legan, roj. 2. 9. 1975, stanujoč Seliškarjeva 20, 1290 Grosuplje, dne 28. 6. 2005 podal pisno izjavo, da je pripravljen opravljati funkcijo, na podlagi česar mu pripada pravica do opravljanja funkcije člana Občinskega sveta občine Grosuplje do izteka mandata 2002–2006.
4. člen
Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata, začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00607-1/2002
Grosuplje, dne 29. junija 2005.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Grosuplje
Jože Štrus l. r.

AAA Zlata odličnost