Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2845. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2005, stran 6726.

Na podlagi določil Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 18. seji dne 30. 5. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 neto tlorisne površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Brežice na dan 31. 12. 2004 znašala 193.591,19 SIT/m2. To je tudi osnova za izračun vrednosti v letu 2005.
2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 2005 se določi v % od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in sicer:
– za območje mesta Brežice, Čatež ob Savi
in Obrežje                  2%
– za območje industrijske cone Dobova
in gospodarske cone Slovenska vas      1,2%
– za ostala območja Občine Brežice     0,8%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na področju Brežic za III. stopnjo opremljenosti so dne 31. 12. 2004 za m2 stanovanjske površine znašali za:
– individualne komunalne objekte
in naprave            13.827,94 SIT/m2
– kolektivne komunalne objekte
in naprave            15.578,30 SIT/m2
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljave tega sklepa se prenehajo uporabljati določila sklepa št. 385-1/00 z dne 10. 2. 2004.
Št. 385-1/00
Brežice, dne 30. maja 2005.
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

AAA Zlata odličnost