Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2050. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 5014.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04) se v 4. členu v a) točki na koncu devete alinee podpičje nadomesti z vejico in doda nova, deseta alinea, ki se glasi:
»– Metlika;«.
V c) točki se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Bistrica ob Sotli;«.
Točka i) se črta.
Dosedanji j) in k) točka postaneta i) in j) točka.
2. člen
V 6. členu se v a) točki na koncu enajste alinee podpičje nadomesti z vejico ter doda nova, dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– Gruškovje;«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. maja 2005 dalje.
Št. 00712-22/2005/7
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-1611-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost