Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2045. Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5004.

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/1965, 5/1968, 7/1970, 51/1971, 7/1972, RS, št. 18/1991, 57/1999) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/1999 in 24/2003) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/1996 in 29/2004) se v 14. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
Dovoljenje za namestitev taksnega predmeta in dovoljenje za uporabo javne površine za taksni predmet izda pri­stojni organ Mestne občine Slovenj Gradec.
Prepovedano je namestiti taksni predmet in uporabljati javno površino za taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega organa Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz četrtega odstavka 14. člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz četrtega odstavka 14. člena.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz četrtega odstavka 14. člena.
3. člen
V 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Komunalni inšpektor Mestne občine Slovenj Gradec lahko z odločbo odredi odstranitev taksnega predmeta na stroške taksnega zavezanca. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-01/1996
Slovenj Gradec, dne 5. maja 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost