Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2044. Cenik k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, stran 5003.

Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota na podlagi 3. člena pravilnika o tarifnem sistemu za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 99/04) in v skladu s soglasjem Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 38/04) objavlja
C E N I K
k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči
I
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja glede na veljavno izhodiščno povprečno ceno ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči. Cene veljajo za dobavo toplote iz kotlovnice Lendavska Sever v Murski Soboti.
II
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-------------------+---------+-----------+
|Proizvod - storitev| Merska |  Cena  |
|          | enota |  v SIT  |
+-------------------+---------+-----------+
|Variabilni del:  |     |      |
+-------------------+---------+-----------+
|a) Dobavljena   |  MWh  |      |
|toplota      |     |      |
+-------------------+---------+-----------+
|– stanovanjski   |     | 8.594,77 |
|odjem       |     |      |
+-------------------+---------+-----------+
|– ostali odjem   |     | 8.594,77 |
+-------------------+---------+-----------+
|b) Sanitarna voda |  m3  |  773,53 |
+-------------------+---------+-----------+
|Fiksni del:    |     |      |
+-------------------+---------+-----------+
|a) Priključna moč | kW/mesec|      |
+-------------------+---------+-----------+
|– stanovanjski   |     |  361,85 |
|odjem       |     |      |
+-------------------+---------+-----------+
|– ostali odjem   |     |  361,85 |
+-------------------+---------+-----------+
III
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
IV
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja iz cenika (Uradni list RS, št. 29/03).
V
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. maja 2005 dalje.
Št. C0-05/05-DP-01
Murska Sobota, dne 25. aprila 2005.
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost