Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2043. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, stran 5003.

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US), 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 7/05) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 44/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) na 18. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št. 27/05) se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Zaposleni v Inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Št. 062-02/05-02
Mozirje, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost