Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2020. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu 2005/2006, stran 4964.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 2005/2006
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 2005, tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
 
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA:
– 330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovna ekonomija;
 
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Medijske komunikacije,
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika;
 
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE:
– 200 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Organizacija in management;
4. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE VEDE:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Varstvoslovje,
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje,
– 150 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje (v Ljubljani);
 
5. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 86 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Splošna medicina;
 
6. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Likovna pedagogika,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo in …,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geografija in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik s književnostjo in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in ...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija in …,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (v Žalcu),
– 42 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Trener izbrane športne panoge;
 
7. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega;
 
8. FAKULTETA ZA LOGISTIKO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Logistika sistemov,
– 200 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 12. aprila 2005, za omejitev vpisa na:
Pedagoški fakulteti:
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Matematika in ...
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-3/2005/4
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3211-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost