Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2018. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu 2005/2006, stran 4962.

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V LJUBLJANI v študijskem letu 2005/2006
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 12. aprila 2005, tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji:
 
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramska igra in umetniška beseda,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gledališka in radijska režija,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Filmska in televizijska režija,
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramaturgija;
 
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST:
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Restavratorstvo;
 
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Biotehnologija,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Biologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Krajinska arhitektura,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gozdarstvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Mikrobiologija;
 
4. EKONOMSKA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Visoka poslovna šola (Ljubljana),
– 600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Univerzitetna poslovna in ekonomska šola;
 
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Arhitektura;
 
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Analitska sociologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Družboslovna informatika,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Evropske študije – družboslovni vidiki,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Kulturologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Mednarodni odnosi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Novinarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Politologija – analiza politik in javna uprava,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Politologija – obramboslovje,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Sociologija – kadrovski menedžment;
 
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
– 135 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Farmacija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Laboratorijska biomedicina;
 
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Geodezija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Geodezija,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gradbeništvo;
 
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Biokemija,
– 115 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo;
 
10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika,
– 135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika;
 
11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
– 130 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo,
– 65 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo;
 
12. FAKULTETA ZA ŠPORT:
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja,
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Športno treniranje;
 
13. FAKULTETA ZA UPRAVO:
– 250 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Uprava;
 
14. FILOZOFSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 55 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Psihologija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina,
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Zgodovina,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Bibliotekarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Etnologija in kulturna antropologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Španski jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Prevajalstvo – usmeritev angleščina-italijanščina,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Prevajalstvo – usmeritev nemščina-angleščina, francoščina, italijanščina;
 
15. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 200 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Medicina,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dentalna medicina;
 
16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Grafična tehnika;
 
17. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk – Ljubljana,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Likovna pedagogika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja;
 
18. PRAVNA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Pravo;
 
19. VETERINARSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Veterinarstvo;
 
20. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Babištvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Delovna terapija,
– 40 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Delovna terapija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Radiologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Sanitarno inženirstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Fizioterapija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Ortopedska tehnika.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 12. aprila 2005, za omejitev vpisa na:
 
1. Akademiji za likovno umetnost:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Kiparstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Restavratorstvo;
 
2. Biotehniški fakulteti:
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Kmetijstvo – zootehnika;
 
3. Filozofski fakulteti:
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Sociologija kulture,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Slovenski jezik in književnost,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Ruski jezik in književnost,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Prevajalstvo – smer angleščina-nemščina;
 
4. Pedagoški fakulteti:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Socialna pedagogika;
 
5. Teološki fakulteti:
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Teologija (v Ljubljani),
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Teologija (v Mariboru).
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-2/2005-4
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3211-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost