Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2005 z dne 20. 5. 2005

Kazalo

2015. Uredba o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova, stran 4958.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420
na območju naselja Dobova
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova (Uradni list RS, št. 24/05) se besedilo drugega in tretjega odstavka 19. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»(2) Investitor je dolžan zagotoviti intrasite terenske preglede po metodologiji SAAS, izvedbo zaščitnih izkopavanj z vsemi poizkopovalnimi postopki, stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli ter foto in video dokumentacijo stanja pred gradnjo, dokumentirati stanje po končanju del pred izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z navodili javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter slednjega pravočasno obvestiti o pričetku del.
(3) V primeru novo odkrite dediščine mora investitor zaprositi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev.«
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2005/5
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost