Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1910. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2005, stran 4772.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99), in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05, 25/05 in 32/05) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v marcu 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) je za obdobje od 1. 3. 2005 do 31. 3. 2005 znašal 76.445 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/49
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0112
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance