Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1736. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov, stran 4428.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov
1. člen
V Pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov (Uradni list RS, št. 72/03) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi, v skladu z Direktivo 2000/36/ES evropskega Parlamenta in sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 179 z dne 3. 8. 2000, str. 19).«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu z določbami tega pravilnika do 1. maja 2005.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 1. majem 2005, lahko v prometu do porabe zalog.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-15/2005
Ljubljana, dne 13. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0161
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
Minister
za zdravje
mag. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost