Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1727. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik, stran 4410.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 26. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko LN 8/05, aprila 2005.
II
Osnutek lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Vojnik trg, parcelne številke 330 in 329. Velikost območja lokacijskega načrta znaša cca 15.000 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Vojnik.
IV
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-311/2005-15
Vojnik, dne 26. aprila 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.