Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1724. Poročilo o izidu II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. marca 2005, stran 4404.

P O R O Č I L O
o izidu II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 20. marca 2005
A)
Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica je v skladu s 107. členom in prvega odstavkom 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS št. 70/95, 70/95, 51/02, 73/03 – odločba US RS in 54/04) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida II. kroga glasovanja na nadomestnih volitvah župana občine Slovenska Bistrica, ki so bile 20. marca 2005,ugotovila:
1. Na volitvah dne 20. marca 2005, je imelo pravico glasovati 25.135 volivcev.
2. Oddanih je bilo 8.186 glasovnic, oziroma 32,57%.
3. Veljavnih je bilo 8.149 glasovnic oziroma 32,42%, neveljavnih glasovnic je bilo 37 glasovnic oziroma 0,45%.
Kandidat in kandidatka sta dobila naslednje število glasov:
1. OZIMIČ Milan        3.912 glasov ali 48,01%
2. MAJCEN Irena         4.237 glasov ali 51,99%
B)
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 85. člena in 1. odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS, 70/95, 51/02, 73/03 – odločba US in 54/2004), ugotovila, da je za županjo Občine Slovenska Bistrica izvoljena Irena MAJCEN, rojena 2. 3. 1958, stanujoča Ritoznoj 75, Slovenska Bistrica.
C)
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 13/032-04/9-2/2005
Slovenska Bistrica, dne 23. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Slovenska Bistrica
Nada Vučajnk, univ. dipl. prav. l. r.