Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana, stran 4398.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 14. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 93/04) se v drugem odstavku 6. člena spremeni in doda v štirinajsti alinei besedilo, ki se glasi:
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pri vključevanju v nacionalni program višjega in visokega šolstva in v nacionalni raziskovalni program.
2. člen
V 10. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo na predlog zavoda višji in visokošolski zavodi vključeni v ta zavod.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/05-12
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.