Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1710. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4388.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 44/96 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 14. redni seji dne 18. novembra 2004 sprejel
S K L E P
I
Na parc. št. 4064/2, pot v izmeri 268 m2, vpisani pod S008 k.o. Metlika, ki je nepremičnina v splošni rabi – pota Metlika, se ukine javno dobro.
II
Na parc. št. 3542/6, odlagališče odpadkov v izmeri 731 m2, vpisani pod vlož. št. 2370, ki je v lasti Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika, se vzpostavi status grajenega javnega dobra.
Št. 466-14/04
Metlika, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.