Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1709. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003, stran 4381.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 4. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 48.824.388 tisoč tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/04-7
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.