Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1706. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga ureditvenega načrta Senovo, stran 4375.

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško dne 21. 4. 2005 izdaja
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga ureditvenega načrta Senovo
I
Javno se razgrne dopolnjen predlog ureditvenega načrta Senovo, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Roška cesta 16, Dolenjske Toplice, pod št. UN – 61/99, januar 2005.
II
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Senovo, Titova cesta 98, Senovo. Javna razgrnitev bo trajala 15 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, dne 11. 5. 2005, ob 18. uri, v avli Doma XIV. divizije na Senovem.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-5/2005 502
Krško, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.