Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice, stran 4362.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7-238/03) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00, 109/01, 89/02, 124/04, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom spremenijo in določijo tako, da se uskladijo z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
Besedna zveza »komunalni redar« se v celotnem odloku nadomesti z besedno zvezo »občinski redar«.
3. člen
Besedna zveza »denarna kazen« se v celotnem odloku nadomesti z besedo »globa«.
4. člen
Črta se drugi odstavek 7.a člena odloka.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se globa, določena v razponu, v znesku »od 10.000 SIT do 350.000 SIT« nadomesti z določenim zneskom »100.000 SIT«.
V drugem odstavku 10. člena se globa, določena v razponu, v znesku »od 10.000 SIT do 100.000 SIT« nadomesti z določenim zneskom »20.000 SIT«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.