Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2005 z dne 15. 4. 2005

Kazalo

1308. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007), stran 3546.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007), št. 05-07/98 (Uradni list RS, št. 54/01). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče (1998–2007), št. 05-07/05 z dne 27. oktobra 2004 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti Hrašče za obdobje od 1. januarja 1998 do 31. decembra 2007 določena sprememba najvišjega možnega poseka v gospodarskem razredu Gozdovi iglavcev na rastišču Querco luzulo-Fagetum (GR 228), ki sedaj znaša 10.062 m3, od tega 6.889 m3 iglavcev in 3.173 m3 listavcev. Skupni najvišji možni posek v gozdnogospodarski enoti Hrašče tako znaša 55.802 m3, od tega 28.168 m3 iglavcev in 27.634 m3 listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v gospodarskem razredu Gozdovi iglavcev na rastišču Querco luzulo-Fagetum prikazane tudi na ravneh odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Hrašče v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2007 se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-3/99/15
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-2311-0128
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost