Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2005 z dne 11. 4. 2005

Kazalo

1280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-B), stran 3389.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2005 sprejel
O DL O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-B)
1
V Odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 in 86/04) se v 3. poglavju I. dela, v besedilu prvega odstavka znesek 2.527,846.402,72 SIT nadomesti z zneskom 4.690,336.750,23 SIT.
2
Tabela v Prilogi »Državno stvarno premoženje, namenjeno prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letih 2004 in 2005« se za leto 2005 spremeni in dopolni tako, kot je prikazano v Prilogi »Dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega premoženja, namenjenega prodaji ali drugi obliki razpolaganja v letu 2005«, ki je sestavni del tega odloka.
3
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem države, ki so se začeli ali so bili predvideni za leta 2001, 2002, 2003 in 2004, se lahko nadaljujejo v letu 2005, razen za poslovni objekt Ministrstva za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, na lokaciji Bled, Kidričeva 10, št. ZK vložka 574.
4
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/02-73/11
Ljubljana, dne 22. marca 2005.
EPA 121-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost