Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

42. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič, stran 132.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 108/03), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 148. in 185. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 13. redni seji dne 22. decembra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02 in 73/03 – v nadaljevanju: odlok) se besedilo 7. točke 3. člena v celoti črta. Ostale točke 3. člena odloka se ustrezno preštevilčijo.
V 3. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘’Z dnem uveljavitve Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04) preneha veljati Odlok o dimnikarski službi na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 26/00).’’
2. člen
Besedilo 5. točke prvega odstavka 4. člena odloka se v celoti črta. Ostale točke prvega odstavka 4. člena Odloka se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-04/02-07
Tržič, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost