Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

33. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem, stran 96.

Na podlagi 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96, 43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 14. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Bizeljsko se razpiše predhodni referendum o uvedbi samoprispevka v denarju za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Na referendumu glasujejo občani KS Bizeljsko tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
 
OBČINA BREŽICE
Krajevna skupnost Bizeljsko
 
                                                                                 GLASOVNICA
 
za glasovanje na referendumu dne 30. 1. 2005 o uvedbi samoprispevka za čas od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2010 na območju Krajevne skupnosti Bizeljsko, ki se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje nove stavbe za OŠ Bizeljsko, pridobivanje projektne dokumentacije in tehnične dokumentacije ter izvedbo nadzora nad gradnjo, nakup šolske opreme in drugih stroškov, povezanih z izvedbo investicije.
Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS Bizeljsko plačevali v denarju, po stopnji 2% od bruto dohodka.
Navodilo za glasovanje:
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
        G L A S U J E M
  Z A              P R O T I
         (pečat)
4. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 20. 12. 2004. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 30. 1. 2005. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
7. člen
Priloga sklepa o razpisu referenduma je Predlog odloka o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje izgradnje nove osnovne šole na Bizeljskem.
8. člen
Ta sklep se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, skupaj s prilogo pa se objavi tudi na krajevno običajen način.
Št. 008-4/04
Brežice, dne 20. decembra 2004.
Po pooblastilu župana,
svetnik
Ivan Molan l. r.

AAA Zlata odličnost