Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2005 z dne 7. 1. 2005

Kazalo

32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, stran 96.

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 13. redni seji, dne 21. 10. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo
in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
1. člen
Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina (Uradni list RS, št. 79/04 – v nadaljevanju: odlok), se spremeni in dopolni tako, da se v 9. členu odloka za zadnjim, četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki glasi:
»Odločba o oprostitvi ali znižanju plačevanja samoprispevka začne veljati z dnem njene dokončnosti, učinkuje pa s prvim dnem naslednjega leta po letu, izdaje takšne odločbe.«
2. člen
Spremeni se 11. člena odloka, tako da se dosedanje besedilo črta in nadomesti z novim tako, da se glasi:
»Pristojni organ občinske uprave v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku, odmerjenem za obdobje od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008.
Samoprispevek posameznega zavezanca se za celotno obdobje trajanja samoprispevka odmeri od njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu od uvedbe samoprispevka, torej od bruto dohodka zavezanca v letu 2002.
Stopnja odmerjenega samoprispevka se revalorizira v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga vsako leto objavi Statistični urad RS, za kar se izda dopolnilna odločba.«
3. člen
V vsem ostalem ostanejo določila odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina v celoti nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-2/2003-310
Brežice, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost