Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb, stran 4759.

O b v e s t i l o
o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za zunanje zadeve
s p o r o č a,
– da sta dne 1. maja 2004 prenehala veljati:
  – Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, sklenjena v Londonu dne 12. 5. 1927, objavljena v Službene novine Kraljevine SHS, št. 46/28, ter
  – Trgovinski sporazum med Kraljevino Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, sklenjen v Londonu dne 27. 11. 1936, objavljen v Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 1936/303-LXXVII;
 
– da je s 5. decembrom 2001 je prenehal veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o izročanju in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju druge države sta nezakonita, podpisan v Tacnu 11. aprila 1995 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 4/96 (Uradni list Republike Slovenije št. 17/96), ko je začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav z dne 4. oktobra 2000;
 
– da je dne 7. julija 2000 za Republiko Slovenijo začel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (NIB), podpisan v Ljubljani 27. oktobra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/2000 (Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2000);
 
– da je od dne 11. avgusta 2002 za Republiko Slovenijo v veljavi Konvencija o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč, sprejeta 17. marca 1992 v Helsinkih in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 27/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99 /01):
 
– da je dne 13. marca 2002 začel veljati Sporazum med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Ruske federacije o sodelovanju na področju arhivov, podpisan v Moskvi 6. julija 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/02);
 
– da je dne 29. aprila 2004 za Republiko Slovenijo in s tem tudi nasploh začela veljati sprememba Sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, ki ga je v besedilu iz leta 1976 nasledila Republika Slovenija 25. maja 2000. Spremembo je sprejel Generalni svet za ribištvo v Sredozemlju na 22. zasedanju oktobra 1997 in odobril Svet FAO na stotrinajstem zasedanju 2. novembra 1997 (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 6/04; Uradni list Republike Slovenije, št. 23/04);
 
– da je dne 1. avgusta 2004 začel veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov, podpisan 17. oktobra 2001 v Ljubljani in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/02);
 
– da je dne 1. septembra 2004 za Republiko Slovenijo začela veljati Konvencija o statutu Evropskih šol, sklenjena v Luksemburgu 21. junija 1994, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/04);
 
– da so dne 1. septembra 2004 za Republiko Slovenijo začeli veljati:
  – Konvencija na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), podpisana v Bruslju 26. julija 1995;
  – Protokol na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada, s predhodnim odločanjem Sodišča evropskih skupnosti, podpisan v Bruslju 24. julija 1996;
  – Protokol na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41 (3) Konvencije o Europolu o privilegijih in imunitetah Europola, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europola, podpisan v Bruslju dne 19. junija 1997,
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 16/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/04);
 
– da je dne 16. septembra 2004 začel veljati Sporazum o statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, podpisan 14. septembra 1994 v Bruslju in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 22/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 83/04);
 
– da je dne 25. septembra 2004 začela veljati Pogodba o odprtih zračnih prostorih, podpisana 24. marca 1992 v Helsinkih in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 18/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 65 /04);
 
– da je dne 1. oktobra 2004 za Republiko Slovenijo začela veljati Konvencija Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine, sestavljena v Rimu 24. junija 1995, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 6/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/04).
Ljubljana, dne 1. oktobra 2004
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost