Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

101. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju, stran 4727.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM
ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO, IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O PREHODU ČEZ DRŽAVNO OBMOČJE DRUGEGA POGODBENIKA ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA LASTNEM DRŽAVNEM OBMOČJU
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju, podpisan v Rovinju 18. junija 2004.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE, POLICIJO,
IN
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE HRVAŠKE, RAVNATELJSTVOM POLICIJE, O PREHODU ČEZ DRŽAVNO OBMOČJE DRUGEGA POGODBENIKA ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA LASTNEM DRŽAVNEM OBMOČJU
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvo policije, (v nadaljevanju: pogodbenika) sta se na podlagi 15. in 22. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem policijskem sodelovanju, podpisanega 6. novembra 2002 v Zagrebu (v nadaljevanju: sporazum), dogovorili o sklenitvi Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju (v nadaljevanju: protokol).
1. člen
Predmet in namen protokola ter pristojna organa
(1) Protokol ureja prehod s policijskimi vozili čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja nalog na lastnem državnem območju.
(2) Protokol omogoča osebam v policijskih vozilih nemoten in hiter prehod za opravljanje nalog na lastnem državnem območju.
(3) Pristojna organa za izvajanje tega protokola sta Generalna policijska uprava Policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Ravnateljstvo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške.
2. člen
Prehod državnega območja
(1) Državno območje drugega pogodbenika se sme prehajati samo, kadar do dela državnega območja ni mogoč dostop iz lastne države.
(2) Šteje se, da dostop iz lastne države ni mogoč, kadar ni povezave z državno, lokalno ali drugo javno cesto, po kateri se odvija promet.
3. člen
Pogoji prehoda
(1) Osebe v policijskih vozilih lahko prestopajo državno mejo na mejnih prehodih ali zunaj njih.
(2) Osebe morajo imeti pri sebi veljaven dokument za prestop državne meje ali veljavno službeno izkaznico.
(3) Policijsko vozilo mora biti registrirano po predpisih domače države, v vozilu pa mora biti dokument o veljavnosti registracije.
(4) Osebe morajo na državnem območju drugega pogodbenika upoštevati njegovo zakonodajo.
4. člen
Pravila vožnje pri prehodu
(1) Osebe v policijskih vozilih morajo na državnem območju drugega pogodbenika voziti brez ustavljanja in samo po cestnih relacijah, ki so določene s tem protokolom.
(2) Ustavijo se lahko samo ob zastoju na cesti, okvari policijskega vozila, prometni nesreči ali drugem dogodku na cesti, zaradi katerega je oviran ali onemogočen promet. O ustavitvi je treba obvestiti pristojno policijsko upravo drugega pogodbenika.
(3) Če okoliščine iz prejšnjega odstavka trajajo dalj časa, se osebe v policijskih vozilih vrnejo v lastno državo. Pristojni organi drugega pogodbenika v takih primerih zagotovijo vso potrebno pomoč za čimprejšnjo vrnitev.
5. člen
Omejitve pri prehodu
V policijskih vozilih se lahko čez državno območje drugega pogodbenika vozijo lastni in drugi državljani, razen državljanov drugega pogodbenika.
6. člen
Pooblastila in oprema
(1) Osebe v policijskih vozilih na državnem območju drugega pogodbenika nimajo uradnih pooblastil.
(2) Osebe v policijskih vozilih na državnem območju drugega pogodbenika ne smejo uporabljati posebnih svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih.
(3) Osebe v policijskih vozilih lahko nosijo uniformo in imajo pri sebi osebno kratkocevno službeno orožje, gumijevko, sredstva za vklepanje in vezanje, službene pse in službene konje ter drugo opremo, ki je potrebna za opravljanje dela.
(4) Policijska vozila po tem protokolu so osebna, terenska in druga cestna vozila.
7. člen
Cestne relacije v Republiki Hrvaški
Osebe v policijskih vozilih Republike Slovenije lahko brez najave uporabljajo te cestne relacije na državnem območju Republike Hrvaške:
1. cesto od mejnega prehoda Podplanina/Čabar–Črni potok v dolžini približno 2000 metrov (PU Ljubljana/PU primorsko-goranska);
2. cesto od mostu čez potok Sušica–Radovica v dolžini približno 1300 metrov (PU Novo mesto/PU karlovačka);
3. cesto od mejnega prehoda Radovica/Kašt v smeri naselja Magovci v dolžini približno 50 metrov (PU Novo mesto/PU karlovačka);
4. cesto od križišča v naselju Brezovica pri Metliki–Radovica v dolžini približno 200 metrov (PU Novo mesto/PU karlovačka);
5. ceste v naselju Brezovica Žumberačka, ki so v javni uporabi (PU Novo mesto/PU karlovačka);
6. cesto Vidošiči–Kašt v dolžini približno 200 metrov (PU Novo mesto/PU karlovačka);
7. cesto od mejnega prehoda Rigonce/Harmica do železniške postaje Vukovo selo v dolžini približno 3500 metrov (PU Krško/PU zagrebačka);
8. cesto od mejnega prehoda Rigonce/Harmica–Ključ Brdovečki v dolžini približno 2000 metrov (PU Krško/PU zagrebačka);
9. cesto od mejnega prehoda Slovenska vas/Bregana–Grdanjci–Slovenska vas v dolžini približno 5500 metrov (PU Krško/PU zagrebačka);
10. cesto čez naselje Obrežje v dolžini približno 400 metrov (PU Krško/PU zagrebačka);
11. cesto Vrbnje–Prušnja vas pri naselju Osunje v dolžini približno 200 metrov (PU Krško/PU zagrebačka);
12. cesto od mejnega prehoda Bistrica ob Sotli/Razvor–Kumrovec do železniškega mosta pri naselju Zelenjak v dolžini približno 6300 metrov (PU Celje/PU krapinsko-zagorska);
13. cesto Zgornje Gruškovje–Macelj Gornji v dolžini približno 400 metrov (PU Maribor/PU krapinsko-zagorska);
14. cesto v naselju Zalužje v dolžini približno 450 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
15. cesto Mali Lovrečan–Selci Križovljanski v dolžini približno 450 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
16. cesto v naselju Dubrava Breg v dolžini približno 1300 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
17. cesto v naselju Dubrava Križovljanska po Vinogradski ulici v celotni dolžini (PU Maribor/PU varaždinska);
18. cesto ob levem bregu Ormoškega jezera do pristopa na lovsko strelišče v dolžini približno 600 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
19. cesto Robadje–Gomila pri Kogu proti stanovanjski hiši Kog št. 14 v dolžini približno 600 metrov (PU Maribor/PU međimurska);
20. cesto od mejnega prehoda Razkrižje/Banfi do posestva Cmager v dolžini približno 100 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska);
21. cesto Robadje–Šprinc pri vodnem stolpu v dolžini približno 600 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska);
22. gozdno cesto do sotočja reke Krke in Mure oziroma do tromeje v dolžini približno 500 metrov oziroma peš ob reki Krki v dolžini približno 800 metrov oziroma od mejnega prehoda Petišovci/Mursko Središče v dolžini približno 16000 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska);
23. ceste za dostop na desni breg reke Mure:
a) cesto od mejnega prehoda Gibina/Bukovje–Lapšina (na območje Meka) v dolžini približno 4500 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska);
b) cesto od mejnega prehoda Petišovci/Mursko Središče–Hlapičina (na območje Valovito polje) v dolžini približno 4500 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska);
c) cesto od mejnega prehoda Petišovci/Mursko Središče–Zalešče (na območje Kolonija Petišovci)–Benica (na območje Meka Senokosa)–Križovec–Miklavec (na območje Močnjak in Meka)–Ferketinec (na območje Spodnji krči) v dolžini približno 7000 metrov ali od broda Križevec v dolžini približno 3500 metrov (PU Murska Sobota/PU međimurska).
8. člen
Cestne relacije v Republiki Sloveniji
Osebe v policijskih vozilih Republike Hrvaške lahko brez najave uporabljajo te cestne relacije na državnem območju Republike Slovenije:
1. cesto Sveta Lucija–Brezovica–Pregara–Reparec–Kluni v dolžini približno 7000 metrov (PU istarska/PU Koper);
2. cesto Buzet–Vodice, pri križišču za Rakitovec, v dolžini približno 500 metrov (PU istarska/PU Koper);
3. cesto od mostu čez Kolpo v naselju Gašparci čez naselje Bosljiva Loka proti naselju Hrvatsko v dolžini približno 7000 metrov (PU primorsko–goranska/PU Ljubljana);
4. cesto od križišča pred naseljem Brezovica v smeri Radovice v dolžini približno 100 metrov (PU karlovačka /PU Novo mesto);
5. cesto Brezovica pri Metliki do mostu čez potok Sušica v dolžini približno 300 metrov (PU karlovačka /PU Novo mesto);
6. cesto Kašt–mejni prehod Kašt/Radovica–Ostriž v dolžini približno 150 metrov (PU karlovačka /PU Novo mesto);
7. ceste v naselju Brezovica pri Metliki, ki so v javni uporabi (PU karlovačka /PU Novo mesto);
8. cesto Kašt–Kamenica–Brašljevica v dolžini približno 200 metrov (PU karlovačka/PU Novo mesto);
9. cesto od mejnega prehoda Bregana naselje/Slovenska vas do Slovenske ulice v dolžini približno 300 metrov (PU zagrebačka/PU Krško);
10. cesto Grdanjci proti Grabrovici, ki na posameznih delih poteka po slovenski strani, v dolžini približno 1100 metrov (PU zagrebačka/PU Krško);
11. cesto Trlično–po dolini reke Sotle v dolžini približno 3500 metrov (PU krapinsko-zagorska/PU Celje);
12. cesto v naselju Goričak od hišne številke 7 do 12 v dolžini približno 450 metrov (PU varaždinska/PU Maribor);
13. cesto v naselju Goričak v dolžini približno 100 metrov na delu skupne ceste Goričak–Selci Križovljanski (PU varaždinska/PU Maribor);
14. cesto Macelj Gornji–Zgornje Gruškovje v dolžini približno 400 metrov (PU krapinsko-zagorska/PU Maribor);
15. cesto v naselju Goričak v dolžini približno 700 metrov (PU varaždinska/PU Maribor);
16. cesto Dubrava Križovljanska–Zavrč v dolžini približno 100 metrov (PU varaždinska/PU Maribor);
17. cesto ob levi strani Zelene jame do leve obale reke Drave pod jezom Ormoškega jezera v dolžini približno 600 metrov (PU varaždinska/PU Maribor);
18. cesto od naselja Trnovec proti reki Dravi v dolžini približno 200 metrov (PU međimurska/PU Maribor);
19. cesto Šprinc–Robadje pri vodnem stolpu v dolžini približno 600 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
20. cesto Robadje–Presika v dolžini približno 1200 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
21. cesto Robadje–Globoka–Robadje v dolžini približno 200 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
22. cesto Banfi–Veščica v dolžini približno 300 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
23. cesto od mejnega prehoda Banfi/Razkrižje v dolžini približno 300 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
24. cesto Banfi–Šafarsko v dolžini približno 100 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
25. cesto od mejnega prehoda Mursko Središče/Petišovci–Gornja Pretraga v dolžini približno 800 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
26. cesto od mejnega prehoda Mursko Središče/Petišovci–Petišovci na območje Donje Pretrage v dolžini približno 3000 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
27. cesto od mejnega prehoda Sveti Martin na Muri/Hotiza–Brezovec v dolžini približno 1000 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
28. cesto od mejnega prehoda Mursko Središče/Petišovci v smeri tromeje v dolžini približno 16000 metrov ali cesto v isti smeri od broda Novakovec v dolžini približno 200 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
29. cesto od mejnega prehoda Mursko Središče/Petišovci do mejnega prehoda Sv. Martin na Muri/Hotiza v dolžini približno 14000 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota);
30. cesto od zaselka Brezovec/Murišče na območje Otok/Orlovšček v dolžini približno 200 metrov (PU međimurska/PU Murska Sobota).
9. člen
Ceste, ki večkrat prečkajo državno območje
Na cestah, ki potekajo po območju obeh držav in večkrat prečkajo državno mejo, lahko policijska vozila obeh pogodbenikov brez najave uporabljajo te cestne relacije:
1. cesto Ložine–Brezova gora v dolžini približno 500 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
2. cesto Velika Varnica–Brezova gora–zaselek Zagoranski v dolžini približno 300 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
3. cesto Veliki Okič–Zalužje–Velika Varnica–Jazbina Cvetlinska v dolžini približno 1000 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
4. cesto Paradiž–Zalužje in Mali Okič–Zalužje v dolžini približno 3700 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
5. cesto Drenovec–Križanče–mimo mejnega prehoda Drenovec/Gornja Voča–Korenjak–Jelovec Vočanski–Brezovec–Budinščak–Meje–Zlogonje v dolžini približno 8000 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
6. cesto Goričak–Selci Križovljanski v dolžini približno 1000 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
7. cesto Goričak–Lovrečan breg v dolžini približno 1000 metrov in Mali Lovrečan v dolžini približno 1100 metrov (PU Maribor/PU varaždinska);
8. cesto Psičina–Dubravski grijes v dolžini približno 1600 metrov (PU Maribor/PU varaždinska).
10. člen
Uporaba cest v Republiki Hrvaški ob neugodnih vremenskih razmerah
Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko ob predhodni telefonski najavi pristojni policijski upravi policijska vozila Republike Slovenije uporabljajo te cestne relacije na državnem območju Republike Hrvaške:
1. cesto od mejnega prehoda Petrina/Brod na Kupi–Gašparci–Mirtoviči v dolžini približno 8000 metrov (PU Ljubljana/PU primorsko-goranska);
2. cesto od mejnega prehoda Osilnica/Zamost–Zamost–Papeži v dolžini približno 3000 metrov (PU Ljubljana/PU primorsko-goranska).
11. člen
Uporaba cest v Republiki Sloveniji ob neugodnih vremenskih razmerah
Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko ob predhodni telefonski najavi pristojni policijski upravi policijska vozila Republike Hrvaške uporabljajo te cestne relacije na državnem območju Republike Slovenije:
1. cesto od mejnega prehoda Radovica/Kašt do križišča za Veliko Liješče v dolžini približno 4000 metrov (PU karlovačka/PU Novo mesto);
2. cesto Hrastovec–Goričak–Drenovec do mejnega prehoda Gornja Voća/Drenovec v dolžini približno 5600 metrov (PU varaždinska/PU Maribor);
3. cesto Hrastovec–Goričak–Drenovec v dolžini približno 600 metrov (PU varaždinska/PU Maribor).
12. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
(1) Ta protokol začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero se pogodbenika medsebojno obvestita, da sta izpolnila notranjepravne pogoje, predvidene za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Ta protokol se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko protokol kadar koli pisno odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati tri mesece od dneva, ko je drugi pogodbenik prejel obvestilo o odpovedi.
(3) Ta protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
 
Sestavljeno v Rovinju dne 18. junija 2004 v dveh izvirnikih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi protokola prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije,
Policijo
Darko Anželj l. r.
 
Za ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Hrvaške,
Ravnateljstvo policije
Ivica Franić l. r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE POLICE,
AND
THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA, THE GENERAL POLICE DIRECTORATE,
ON CROSSING
THE STATE TERRITORY OF THE OTHER CONTRACTING PARTY WITH THE AIM
OF TAKING ACTION ON ONE'S OWN STATE TERRITORY
The Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"), have agreed, on the basis of Articles 15 and 22 of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on cross-border police cooperation, signed on 6 November 2002 in Zagreb (hereinafter referred to as "the Agreement"), to conclude a Protocol between the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, the Police, and the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, the General Police Directorate, on crossing the state territory of the other Contracting Party with the aim of taking action on one's own state territory (hereinafter referred to as "the Protocol").
Article 1
Scope and aim of the Protocol and the competent authorities
(1) The Protocol shall regulate the crossing, in police vehicles, of the state territory of the other Contracting Party with the aim of performing tasks on one's own state territory.
(2) In accordance with this Protocol, persons in police vehicles shall be allowed uninterrupted and quick crossing with the aim of performing tasks on their own state territory.
(3) The authorities competent to implement this Protocol shall be the General Police Directorate of the Police of the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia and the General Police Directorate of the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia.
Article 2
Crossing the state territory
(1) The state territory of the other Contracting Party may only be crossed in cases when the access to a part of the state territory is not possible from one's own country.
(2) The access from one's own country shall be deemed not possible in cases when there is no connection with a state, local or other public road on which there is traffic.
Article 3
Conditions of crossing
(1) Persons in police vehicles may cross the state border at border crossing points or outside them.
(2) The persons must carry a valid document for crossing the state border or a valid service identity card.
(3) The police vehicle must be registered according to the regulations of its own country and a valid registration document must be placed in the vehicle.
(4) In the state territory of the other Contracting Party, the persons must respect its legislation.
Article 4
Driving rules during crossing
(1) In the state territory of the other Contracting Party, the persons in police vehicles must drive without stopping and only on road stretches defined in this Protocol.
(2) They may only stop in the case of a traffic jam, breakdown of the police vehicle, traffic accident or another incident on the road due to which road traffic is obstructed or blocked. The competent police directorate of the other Contracting Party must be informed of any stopping.
(3) Should the circumstances referred to in the preceding paragraph last for a longer period of time, the persons in police vehicles shall return to their own country. In such cases, the competent authorities of the other Contracting Party shall offer the necessary assistance for them to return as soon as possible.
Article 5
Restrictions during crossing
In police vehicles, one's own and other nationals, except the nationals of the other Contracting Party, may be driven across the state territory of the other Contracting Party.
Article 6
Powers and equipment
(1) Persons in police vehicles in the state territory of the other Contracting Party shall have no official powers.
(2) Persons in police vehicles in the state territory of the other Contracting Party must not use any special light and sound signals on the vehicles.
(3) Persons in police vehicles may wear a uniform and have a personal short-barrel service weapon, a truncheon, handcuffs and other restraining means, service dogs, service horses and other equipment that is required to perform the tasks.
(4) In accordance with this Protocol, police vehicles shall be private, off-road and other road vehicles.
Article 7
Road stretches in the Republic of Croatia
Persons in police vehicles of the Republic of Slovenia may, without prior announcement, use the following road stretches in the state territory of the Republic of Croatia:
1. Road from the border crossing point Podplanina/Čabar – Črni potok spanning approximately 2,000 metres (PD Ljubljana/PD Primorsko–Goranska);
2. Road from the bridge across the brook Sušica – Radovica spanning approximately 1,300 metres (PD Novo mesto/ PD Karlovac);
3. Road from the border crossing point Radovica/Kašt in the direction towards the village Magovci spanning approximately 50 metres (PD Novo mesto/PD Karlovac);
4. Road from the crossing in the village Brezovica pri Metliki – Radovica spanning approximately 200 metres (PD Novo mesto/PD Karlovac);
5. Roads in the village Brezovica Žumberačka that are in public use (PD Novo mesto/PD Karlovac);
6. Road Vidošiči – Kašt spanning approximately 200 metres (PD Novo mesto/PD Karlovac);
7. Road from the border crossing point Rigonce/Harmica to the railway station Vukovo selo spanning approximately 3,500 metres (PD Krško/PD Zagreb);
8. Road from the border crossing point Rigonce/Harmica – Ključ Brdovečki spanning approximately 2,000 metres (PD Krško/PD Zagreb);
9. Road from the border crossing point Slovenska vas/Bregana – Grdanjci – Slovenska vas spanning approximately 5,500 metres (PD Krško/PD Zagreb);
10. Road through the village Obrežje spanning approximately 400 metres (PD Krško/PD Zagreb);
11. Road Vrbnje – Prušnja vas near the village Osunje spanning approximately 200 metres (PD Krško/PD Zagreb);
12. Road from the border crossing point Bistrica ob Sotli/Razvor – Kumrovec to the railway bridge near the village Zelenjak spanning approximately 6,300 metres (PD Celje/PD Krapina – Zagorje);
13. Road Zgornje Gruškovje – Macelj Gornji spanning approximately 400 metres (PD Maribor/PD Krapina – Zagorje);
14. Road in the village Zalužje spanning approximately 450 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
15. Road Mali Lovrečan – Selci Križovljanski spanning approximately 450 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
16. Road in the village Dubrava Breg spanning approximately 1,300 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
17. Road in the village Dubrava Križovljanska along Vinogradska ulica in its whole length (PD Maribor/PD Varaždin);
18. Road along the left shore of the lake Ormož to the access to the hunting shooting range spanning approximately 600 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
19. Road Robadje – Gomila pri Kogu towards the residential house Kog no. 14 spanning approximately 600 metres (PD Maribor/PD Međimurje);
20. Road from the border crossing point Razkrižje/Banfi to the estate Cmager spanning approximately 100 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje);
21. Road Robadje – Šprinc near the water tower spanning approximately 600 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje);
22. Forest road to the confluence of the rivers Krka and Mura or to the triborder spanning approximately 500 metres or on foot along the Krka river in the length of approximately 800 metres or to the border crossing point Petišovci/Mursko Središče spanning approximately 16,000 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje);
23. Roads for the access to the right bank of the Mura river:
a) road from the border crossing point Gibina/Bukovje – Lapšina (to the region Meka) spanning approximately 4,500 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje);
b) road from the border crossing point Petišovci/Mursko Središče – Hlapičina (to the region Valovito polje) spanning approximately 4,500 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje);
c) road from the border crossing point Petišovci/Mursko Središče – Zalešče (to the region Kolonija Petišovci) – Benica (to the region Meka Senokosa) – Križovec – Miklavec (to the region Močnjak in Meka) – Ferketinec (to the region Spodnji krči) spanning approximately 7,000 metres or from the Križevec ferry, spanning approximately 3,500 metres (PD Murska Sobota/PD Međimurje).
Article 8
Road stretches in the Republic of Slovenia
Persons in police vehicles of the Republic of Croatia may without prior announcement use the following road stretches in the state territory of the Republic of Slovenia:
1. Road Sveta Lucija – Brezovica – Pregara – Reparec – Kluni spanning approximately 7,000 metres (PD Istra/PD Koper);
2. Road Buzet – Vodice near the crossing for Rakitovec, spanning approximately 500 metres (PD Istra/PD Koper);
3. Road from the bridge across the Kolpa river in the village Gašparci through the village Bosljiva Loka in the direction of the village Hrvatsko spanning approximately 7,000 metres (PD Primorsko – Goranska/PD Ljubljana);
4. Road from the crossing before the village Brezovica in the direction of Radovica spanning approximately 100 metres (PD Karlovac /PD Novo mesto);
5. Road Brezovica pri Metliki to the bridge across the brook Sušica spanning approximately 300 metres (PD Karlovac /PD Novo mesto);
6. Road Kašt – border crossing point Kašt/Radovica – Ostriž spanning approximately 150 metres (PD Karlovac /PD Novo mesto);
7. Roads in the village Brezovica pri Metliki that are in public use (PD Karlovac/PD Novo mesto);
8. Road Kašt – Kamenica – Brašljevica spanning approximately 200 metres (PD Karlovac/PD Novo mesto);
9. Road from the border crossing point Bregana naselje/Slovenska vas to Slovenska ulica spanning approximately 300 metres (PD Zagreb/PD Krško);
10. Road Grdanjci in the direction of Grabrovica, whose individual parts run on the Slovenian side, spanning approximately 1,100 metres (PD Zagreb/PD Krško);
11. Road Trlično – along the valley of the Sotla river spanning approximately 3,500 metres (PD Krapina – Zagorje/PD Celje);
12. Road in the village Goričak, house numbers 7 to 12, spanning approximately 450 metres (PD Varaždin/PD Maribor);
13. Road in the village Goričak spanning approximately 100 metres on a part of the common road Goričak – Selci Križovljanski (PD Varaždin/PD Maribor);
14. Road Macelj Gornji – Zgornje Gruškovje spanning approximately 400 metres (PD Krapina – Zagorje/PD Maribor);
15. Road in the village Goričak spanning approximately 700 metres (PD Varaždin/PD Maribor);
16. Road Dubrava Križovljanska – Zavrč spanning approximately 100 metres (PD Varaždin/PD Maribor);
17. Road along the left side of "Zelena jama" to the left bank of the Drava river under the dam of the lake Ormož spanning approximately 600 metres (PD Varaždin/PD Maribor);
18. Road from the village Trnovec in the direction of the Drava river spanning approximately 200 metres (PD Međimurje/PD Maribor);
19. Road Šprinc – Robadje near the water tower spanning approximately 600 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
20. Road Robadje – Presika spanning approximately 1,200 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
21. Road Robadje – Globoka – Robadje spanning approximately 200 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
22. Road Banfi – Veščica spanning approximately 300 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
23. Road from the border crossing point Banfi/Razkrižje spanning approximately 300 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
24. Road Banfi – Šafarsko spanning approximately 100 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
25. Road from the border crossing point Mursko Središče/Petišovci – Gornja Pretraga spanning approximately 800 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
26. Road from the border crossing point Mursko Središče/Petišovci – Petišovci to the region of Donja Pretraga spanning approximately 3,000 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
27. Road from the border crossing point Sveti Martin na Muri/Hotiza – Brezovec spanning approximately 1,000 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
28. Road from the border crossing point Mursko Središče/Petišovci in the direction of the triborder spanning approximately 16,000 metres or the road in the same direction from the Novakovec ferry, spanning approximately 200 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
29. Road from the border crossing point Mursko Središče/Petišovci to the border crossing point Sveti Martin na Muri/Hotiza spanning approximately 14,000 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota);
30. Road from the hamlet Brezovec/Murišče to the region Otok/Orlovšček spanning approximately 200 metres (PD Međimurje/PD Murska Sobota).
Article 9
Roads that cross the state territory more than once
On the roads going through the territory of both states and crossing the border more than once, persons in police vehicles of both Contracting Parties may use the following road stretches without prior announcement:
1. Road Ložine – Brezova gora spanning approximately 500 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
2. Road Velika Varnica – Brezova gora – the hamlet Zagoranski spanning approximately 300 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
3. Road Veliki Okič – Zalužje – Velika Varnica – Jazbina Cvetlinska spanning approximately 1,000 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
4. Road Paradiž – Zalužje in Mali Okič – Zalužje spanning approximately 3,700 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
5. Road Drenovec – Križanče – past the border crossing point Drenovec/Gornja Voča – Korenjak – Jelovec Vočanski – Brezovec – Budinščak – Meje – Zlogonje spanning approximately 8,000 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
6. Road Goričak – Selci Križovljanski spanning approximately 1,000 metres (PD Maribor/PD Varaždin);
7. Road Goričak – Lovrečan breg spanning approximately 1,000 metres and Mali Lovrečan spanning approximately 1,100 metres (PD Maribor/PD Varaždin)
8. Road Psičina – Dubravski grijes spanning approximately 1,600 metres (PD Maribor/PD Varaždin).
Article 10
Use of roads in the Republic of Croatia in bad weather conditions
In bad weather conditions, people in police vehicles of the Republic of Slovenia may use, upon prior announcement to the competent police directorate by telephone, the following road stretches in the state territory of the Republic of Croatia:
1. Road from the border crossing point Petrina/Brod na Kupi – Gašparci – Mirtoviči spanning approximately 8,000 metres (PD Ljubljana/PD Primorsko-Goranska);
2. Road from the border crossing point Osilnica/Zamost – Zamost – Papeži spanning approximately 3,000 metres (PD Ljubljana/PD Primorsko–Goranska).
Article 11
Use of roads in the Republic of Slovenia in bad weather conditions
In bad weather conditions, people in police vehicles of the Republic of Croatia may use, upon prior announcement to the competent police directorate by telephone, the following road stretches in the state territory of the Republic of Slovenia:
1. Road stretch from the border crossing point Radovica/Kašt to the crossing for Veliko Liješče spanning approximately 4,000 metres (PD Karlovac/PD Novo mesto);
2. Road stretch from Hrastovec – Goričak – Drenovec to the border crossing point Gornja Voća/Drenovec spanning approximately 5,600 metres (PD Varaždin/PD Maribor);
3. Road stretch Hrastovec – Goričak – Drenovec spanning approximately 600 metres (PD Varaždin/PD Maribor).
Article 12
Entry into Force, Duration and Termination
1. This Protocol shall enter into force on the day of the receipt of the last diplomatic note by which the Contracting Parties have notified each other that they have fulfilled the conditions stipulated by their internal legislation for the entering into force of this Protocol. The Protocol shall be provisionally applied from the day of signature.
2. This Protocol shall be concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may at any time denounce the Protocol in writing through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months from the day the other Contracting Party has received the denunciation notice.
3. Termination of the Agreement shall automatically entail termination of this Protocol.
 
Done in Rovinj on 18th June 2004 in two originals in the Slovene, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Slovenia,
The Police
Darko Anželj, (s)
 
For the Ministry
of the Interior
of the Republic of Croatia,
the General Police Directorate
Ivica Franić, (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 245-25/2002-8
Ljubljana, dne 13. avgusta 2004
EVA 2004-1811-0200
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
* Besedilo protokola v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost