Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2004 z dne 26. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2004 z dne 26. 11. 2004

Kazalo

5341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu, stran 15270.

Na podlagi 7. in 8. točke 42. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS, št. 43/04) se v 13. členu v drugem odstavku za besedilom »Dovoljen kemijski razkis« doda beseda »vina«.
2. člen
V 50. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za vsebnost hlapnih kislin, izraženih kot ocetna kislina, kjer je največja dovoljena koncentracija 2,1 g /l.«.
3. člen
Priloga III. se nadomesti z novo prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
V prilogi V se v tabeli 2 črta besedilo »in namizno peneče vino PGO«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-60/2002/5
Ljubljana, dne 19. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0372
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost