Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4544. Razpis naknadnih predčasnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje-mesto, stran 12947.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02 in 73/03) Občinska volilna komisija občine Kočevje
r a z p i s u j e
naknadne predčasne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje–mesto
1
Naknadne predčasne volitve v Svet krajevne skupnosti Kočevje–mesto, v volilnih enotah št. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11 in 14, bodo v nedeljo, 28. novembra 2004.
2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 11. oktober 2004.
3
Mandatna doba članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje–mesto, izvoljenih na naknadnih predčasnih volitvah 28. novembra 2004, traja do izteka mandata članom občinskega sveta, izvoljenih na rednih volitvah 10. novembra 2002.
4
Za izvedbo volitev skrbita občinska volilna komisija in Volilna komisija krajevne skupnosti Kočevje–mesto.
Št. 008-4/04-153
Kočevje, dne 4. oktobra 2004.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Kočevje
Roman Poklač, univ. dipl. prav. l. r.