Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4540. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 2004, stran 12930.

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 14. seji dne 22. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt
za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Benedikt na dan 31. 12. 2003 znašala 147.785 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 2004.
2. člen
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje Občine Benedikt znašajo povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 11,5% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev  (IKU) 5,0%
– za kolektivno komunalno ureditev   (KKU) 6,5%
3. člen
Vrednost 1 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih znaša:
I. območje:  ureditveno območje naselja Benedikt    1,0%
II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
       razpršene gradnje             0,8%
4. člen
Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se enkrat letno valorizirajo z indeksom podražitve gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 51/01).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-016/99-11
Benedikt, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.