Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 12887.

Na podlagi 22. in 34. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01 in 97/03) se v prilogi »Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji« v stroškovnih področjih »C svetovanje«, »D preverjanje potrjevanje nacionalnih kvalifikacij« in »E materialni stroški« spremeni število enot tako, da se glasi:
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroškovna področja              |  Št. enot  |
+----------------------------------------------+---------------+
|C svetovanje                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|uvodno svetovanje               |    2    |
+----------------------------------------------+---------------+
|pregled dokumentacije             |    2    |
+----------------------------------------------+---------------+
|pomoč kandidatu pri pripravi portfolija    |    4    |
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|D preverjanje in potrjevanje nacionalnih   |        |
|poklicnih kvalifikacij            |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– na podlagi listin – ocenjevanje portfolija |   7,5   |
+----------------------------------------------+---------------+
|– neposredno preverjanje izvedba preverjanja |    6    |
+----------------------------------------------+---------------+
|E materialni stroški             |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|prostor, oprema in material za neposredno   |    3    |
|preverjanje                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi |   25,5   |
|listin                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi |   34,5   |
|listin in neposredno preverjanje       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-004/01-008
Ljubljana, dne 19. septembra 2004.
EVA 2004-2611-0046
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve