Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4436. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka, stran 12547.

Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 75/04) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 16. seji dne 16. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
1. člen
V odloku o komunalnem prispevku v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 75/04) se v 5. členu v prvem stavku za besedo »znašajo« doda besedilo »brez DDV«.
2. člen
V petem odstavku 6. člena se v zadnji alinei za besedilom »– urejeno igrišče« doda »(v oddaljenosti do 1000 m zračne linije)«.
3. člen
V besedilu šestega odstavka 6. člena, v tabeli namembnosti objektov, se v tretjem kvadrantu spremeni besedilo v celoti tako, da glasi: »obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo in bencinske črpalke s spremljajočimi dejavnostmi, ipd. faktor 3.«
4. člen
V zadnjem odstavku 6. člena se za besedilom »infrastrukturo« črta piko in nadaljuje stavek z besedilom: »s tem, da se pri obračunu komunalnega prispevka upošteva velikost gradbene parcele 400 m2.«
5. člen
V 7. členu se doda za tabelo nov odstavek, ki glasi: »Znižanje komunalnega prispevka po tem členu, se ne nanaša na objekte z namembnostjo določeno v tretjem kvadrantu šestega odstavka 6. člena.«
6. člen
V 11. členu se za besedo »priključkov« črta vse besedilo ter se ga nadomesti z:
», zajema pa plačilo priključne takse za vodovodni in kanalizacijski priključek po odloku o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00).«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 0321-16/2004
Pivka, dne 16. septembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost