Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4433. Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad, stran 12545.

Občinski svet občine Mozirje je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 18. člena Statuta občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) na 14. redni seji dne 15. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
1. člen
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93 in 109/01 ter Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/01) se v 13. členu besedi spominskih in sakralnih obeležij v predzadnjem odstavku in besedi spominski in sakralni objekti v zadnjem odstavku nadomesti z besedami obeležja in urbana oprema v pravilnem sklonu.
2. člen
V 15. členu se v prvi alinei točka c) Ostali objekti: črta zadnji del alinee »na osnovi katerega se izdela lokacijska dokumentacija« in nadomesti z besedilom »ki je podlaga za opis in grafični prikaz vplivov nameravane gradnje na okolico tako, da se prva alinea glasi:
– njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih meril in posebnosti prostora v posebnem projektu, ki je podlaga za opis in grafični prikaz vplivov nameravane gradnje na okolico.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/04-07
Mozirje, dne 15. septembra 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost