Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4425. Sklep o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta Zagrad II, stran 12539.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta Zagrad II
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta Zagrad II, ki ga je pod št. 04/04 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet lokacijskega načrta je gradnja desetih enodružinskih stanovanjskih hiš na parcelah 728/41, 730/5, 730/3, 728/50, 730/8, 730/4, 730/6, 728/51, 728/1, 728/49, 728/47, 730/7, 728/28 in 728/38 k.o. Zagrad.
III
Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom lokacijskega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00008/2003-0008
Celje, dne 3. septembra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost